Naltrexon implantat

Blokkeringsmetode eller farmakologisk isolering, forbud mot bruk av narkotika har for lang tid blitt ansett som mest effektiv i avhengighetsmedisin.  Meningen med dette er at i pasientens organisme befinnes det et medikament som forstyrrer virkningen av narkotika eller alkohol.  I det øyeblikket er det naltrexon som blokkerer opioidreseptorer og  disulfiram som endrer drivene kraft av alkoholmetabolisme.

Naltrexon implantat (naltrexon pellet, naltrexon implantat, implantasjonstabletter,”chip mot narkotika”) – varigheten er 2, 3, 6, 12 måneder, avhengig av dosen. Faste sylindrer som inneholder naltrexon, magnesium stearat, triamcinolon. Under lokalbedøvelse, med hjelp av 2 cm snittet, implementeres det implantat under huden. Den beste plassen for en stabil absorbering er underskinn fettvev i den nedre tredjedel av magen. Implementeringsprosedyren er smertefri  og varer rundt 5 minutter.  Ved utløp av varigheten til det første implantatet anbefales det implantasjon av det neste. Totalvarighet av beskyttelsen skal være minst 12-16 måneder.

naltrexone implantat implantat prosedyre

 

Fordeler med bruk av blokade - implantater

1. Substansbruk blir umulig /farlig.

2. Forestiller valgmetode hos pasienter med ustabil motivasjon.

3. Blokade kan være lang, kontinuerlig, effektiv, som virkelig tillater abstinenskontroll.  

4. Farmakologisk isolering tillater pasienten om å bli sosialt aktiv – uten å bli innen rehabiliteringssenter for mange måneder.

5. Pasient er nødt til å bli enig med at bruk av stoff og alkohol er nå umulig for ham.

6. Blokade „sementerer“ remisjon, tillater at pasienten beskytter seg mot tilbakefall i den vanskeligste begynnelsesperioden ved å skaffe erfaring i edruskap.

Mennesker som er under naltrexon-beskyttelse kan ikke nå  "høy" ved å bruke heroin. Naltrexon  verken produserer eufori eller danner ny avhengighet. Naltrexon forårsaker ikke abstinenssymptomer når det ikke lenger brukes.

Naltrexone behandling er det beste valg for mennesker som har gått over opioidavgiftning  og høyt motivert for å forbli i rehabilitering. I sammenheng med profylaktiske tiltak er Naltrexon-programmet det beste valget for å hindre tilbakefall til opioidbruk. Lykke med  naltrexon-behandling  er også avhengig av personens engasjementsnivået på behandling og støttenivået tilgjengelig til ham. 

Naltrexon kurerer ikke stoffbehov. På grunn av dette og for å skaffe de beste resultatene fra naltrexon behandling, anbefales det til pasienten å delta I behandlingsprogrammet som påvirker både fysiske og psykiske aspekter av stoffavhengighet.  

naltrexone prosedyre video

se prosedyre video

Naltrexone behandling passer ikke til hver stoffavhengig.  Det er to visse kriterier som gjør en person kvalifisert for naltrexon-programmet.

  1. Personen må være ren av opioider minst 7–10 dager før begynnelsen av behandlingen.  Kandidaten må passere naloxon utfordringstest der han mottar intravenøs Naloxon-injeksjon  (korttidsvirkende opioidantagonist) fulgt av 20 –minutters overvåking for tegn av abstinens. Ingen abstinenssymptomer betyr at kroppen er ren av opioider.
  2. Personen må være fri fra eksisterende assosierte levertilstand, som akutt hepatitt eller skrumplever.

Bookmark & Share