N.E.T. Behandling

Neuro-elektrisk terapi av stoffbehandling

Smertefulle komponenter av opioidabstinenssyndrom  er svaret på de sentrale opiatreseptorene vedneuro-jet mangel på endorfiner, enkefaliner og naturlige opioider i brukerens hjerne.  

Med hensyn til disse nevrokjemiske forandringer I det sentralnervesystemet I løpet av stoffabstinens,  ble en idé av stoffavgiftning  gjennom normalisering av balansen til  de naturlige meklere istedet for administrasjon av nye legemidler foreslått. Denne teknikken har med lykke blitt implementert med hjelp av datastyrt neurostimulering.

Den er gjennomført via elektroder  (ligner EKG elektroder) som ble limt fast til huden på under-øreområder.  Elektriske signaler av valgte frekvens  og amplitude induserer produksjonen av naturlige  nevrotransmittere, ved å erstatte med dette mangel på dopamin og endorfiner i pasientens hjerne, som klinisk sett resulterer i nesten hel fjerning av  abstinenssyndrom.  I løpet av  N.E.T. Behandlingen føler pasienten svak vibrasjon og  kribling i kontaktområder.  Prosedyren forårsaker verken smerte eller andre ubehagelige følelser som  nervøsitet, frykt, depresjon.

Gjennom de første 2-3 dagene av N.E.T. behandling kan mild døsighet oppstå. Apparatet for Neuro-elektrisk Terapi er en bærbar elektronisk  innretning.  Pasienten bærer den I en belteveske eller I  lomme uten noe vanske eller begrensning av fysisk aktivitet:  fotturer, det å ha måltid, søvn.  Etter de første  3-4 dagene av behandlingen  blir modus for kontinuerlig stimulering endret til  fragmentarisk.  

På  5. og 6. dagen  blir  nivået av naturlige nevrotransmittere adekvat og apparatet er slått av.  N.E.T. Behandlingen er vesentlig  effektiv.  Den tillater ikke kun lindring av fysiske abstinenssymptomer, men også reduserer stoffbehov betydelig. Stimulering av dopaminproduksjon forhindrer følelse av tomhet, kjedsomhet, apati og depresjon.

 Regulering av hemmende nevrotransmittere mildner søvnforstyrrelser vesentlig. Nå er N.E.T. behandlingen  den siste medisinsk teknikk som utøver sin handling på de naturlige strukturene i hjernen  brutt av narkotikabruk og påvirker dermed positivt  de underliggende avhengighetsmekanismene.  Behandlingen er trygg, effektiv og behagelig.  Den tillater pasienten å være aktiv og krever ingen ytterligere medisiner.

neurojet prosedyre neurojet behandlyng

 

Hvordan oppnå maksimale resultater med N.E.T. Behandling ( neuro-elektrisk  terapi )

  • -  slutt med intravenøs medisinbruk , måten som forårsaker mest merkbare svingninger av endorfiner.
  • -  slutt med kombinert bruk av flere stoff, som forårsaker mediator-kaos
  • -  N.E.T. er behageligere og har bedre resultater når dosen av den brukte substansen er  redusert til minimum i begynnelsen.

Den N.E.T. metoden og utstyr er sertifisert for bruk I EU.  Utenom vår klinikk er metoden brukt på noen klinikker I Sveits, Skottland og Tyskland. 

Bookmark & Share