Subutex Avgiftning

Subutex Avhengighetsbehandling og Subutex Avgiftning

Hva er Subutex?

 Subutex fungerer ved binding av opioidreseptorer og produserer dermed hoved opioideffektene som:  eufori,  følelse av velvære. Lungedepresjon og noen andre, men på mye lavere nivå enn disse av full opioidagonister som Heroin eller Metadon.  Men, agonisteffekter av Subutex er nok for å muliggjøre at opioidavgengige mennesker avslutter å bruke Heroin (Metadon, Morfin, Hydrokodon, OxyContin osv. ) uten å gå gjennom abstinenssyndrom.

Dessverre, på grunn av sin opioidnatur kan Subutex selv være vanedannende, men  potensialet for misbruk og avhengighet er mindre enn disse av fulle opioidagonister.

Subutex avgiftning (subutex behandling) har tre grunnleggende faser:

  • Den første fasen -“induksjon”.  Subutex dosen er bestemt for å hindre utvikling av abstinens fra full opioidagonist. Den tar rundt 24 timer.  Individet er stadig overvåket på legekontoret.
  • Den andre fasen - “stabilisering”. Pasienten har sluttet å bruke målstoffet og har ikke lenger abstinenssymptomer.  Pasienten fortsetter å ta  Subutex  gjennom denne fasen, med en gradvis nedtrapping av dosen til minimum.  Den tar vanligvis noen få uker.
  • Den tredje fasen - “vedlikehold”. Individet har det bra og tar en fast dose av Subutex. Denne fasen kan vare enten et par dager eller for en ubestemt tid.

Pasienter som får Subutex må ha forsiktig og regelmessig overvåking I løpet av behandlingen for å kunne fastslå den riktige dosen og  tempo av nedtrapping.

Dessverre, Subutex selv kan være vanedannende. Ukontrolert inntak av  Subutex fører til en typisksubutex avgiftning opioidavhengighet, som i sin tur krever  den andre avgiftningen.  Personen kan bli kvitt heroinavhengighet men bli subutex-avhengig istedet. Subutex er opioider med langtidsvirkning. Den forblir effektiv I kroppen opp til 48 timer.  Subutex Abstinenssymptomer  kan sammenlignes med disse fra andre opioider:  muskelsmerte, hodepine, kald svette, magesmerte,  diaré, feber, søvnløshet, emosjonelle forstyrrelser som depresjon, og rask humørsvingning.  Intensiteten til  subutex-abstinens er som regel mindre enn av de andre opioidene, men varer mye lengre (opp til noen uker). Det betyr at pasienter må gå gjennom en annen Subutex-avgiftning  etter å ha løst deres problemer med Heroin eller Metadon.  

Men, etter vår egen erfaring og flere studier viser at Subutex-abstinenssyndromet er ganske moderat sammenlignet med det fra Heroin eller Metadon. Subutex-avgiftning er mye enklere.  Som regel, den krever ikke mye innsats for å gå gjennom og pasientene kan fungere normalt I løpet av Subutex-avgiftning. 

Bookmark & Share