Avgiftning fra metadonbehandling, metadonavhengighet

35 år gammel pasient fra Sverige. 12 år av stofferfaring.  På  2001 overlevde en kritisk septisk tilstand med symptomer av  trombose, sirkulær og multippel organsvikt som resultat av stoffbruk intravenøst. Siden denne tiden var han stadig på Metadon av  60 mg daglig. Etter fullføring av. 

Bookmark & Share