Avgiftning og Ibogaine behandling Dr Vorobievsklinikk

Pasient fra Italia. Hard core multippelstoffavhengighet. Hovedproblemet er Metadon-avhengighet kombinert med langtidsvirkende bruk av heroin. Undergikk en hel kurs av stoffavhengighetsbehandling inkludert Ibogaine behandling. Nå for tiden er han på langtidsvirkende Naltrexon-implantat program. Ren. Tre måneder etterpå

Bookmark & Share