Avhengighet av Benzodiazepiner,smertestillende midler, avgiftningsbehandling

Pasient fra Sveits. Startet opp med bruk av benzodiazepineretter bilulykke for to år siden for å mildne panikkanfall, for å unngå mareritt og flashbacker. På grunn av utviklet toleranse, to måneder etterpå var han nødt til å øke dosen av benzodiazepinerfor å nå det ønskede behag.  Forsøk med å slutte på bruk av benzodiazepinerledet til ukontrollert nervøsitet, agresjon, panikk, fryktanfall, søvnløshet. 

Bookmark & Share