Substitol 800-1200 mg per dag i.v.

Pasient fra Østerrike. Langtidsvirkende opiatavhengighet. Opiaterstatningsterapi av  Kompensan for to år.  Misbrukte Kompensan ved bruk av 800-1200mg intravenøst. Undergikk stoffavgiftning med følgende psykisk avhengighetsbehandling. Er på Naltrexon nå. 

Bookmark & Share