Ultrarask Opioidavgiftning UROD, pasient fra Paris

Pasient fra Paris.Heroinavhengighet for 6 år. Gikk over Ultrarask Opioidavgiftning. Ingen symptomer av fysisk abstinens på slutten av 5. dag i klinisk behandling. Fikk 12 måneders Naltrexon implantat.

Bookmark & Share