Testimonier

See video
Starta med amfetamin, så heroin, så benzo. Brukt store doser, store mengder narkotika. Opptil flere gram heroin om dagen og veldig mye benzodiazepin og mye speed.
See video
Starta med amfetamin, så heroin, så benzo. Brukt store doser, store mengder narkotika. Opptil flere gram heroin om dagen og veldig mye benzodiazepin og mye speed.
See video
Pasient fra Paris.Heroinavhengighet for 6 år. Gikk over Ultrarask Opioidavgiftning. Ingen symptomer av fysisk abstinens på slutten av 5. dag i klinisk behandling...
See video
Pasient fra Østerrike. Langtidsvirkende opiatavhengighet. Opiaterstatningsterapi av  Kompensan for to år.  Misbrukte Kompensan ved bruk av 800-1200mg intravenøst...
See video
- Pasient fra Sveits. Startet opp med bruk av benzodiazepineretter bilulykke for to år siden for å mildne panikkanfall, for å unngå mareritt og flashbacker... 
See video
35 år gammel pasient fra Sverige. 12 år av stofferfaring.  På  2001 overlevde en kritisk septisk tilstand med symptomer av  trombose, sirkulær og multippel organsvikt som resultat...
See video
Pasient fra Hellas. 27 år gammel.  Heroinavhengighet for mange år. Gikk over ultra rask opiatavgiftning og gikk på Naltrexone implantat program for ett år...
See video
Pasient fra Italia. Hard core multippelstoffavhengighet. Hovedproblemet er Metadon-avhengighet kombinert med langtidsvirkende bruk av heroin.
See video
Pasient fra Østerrike og Tyskland, heroinavhengig for 15 år som har tidligere gått under flere typer behandlinger på forskjellige klinikker I Tyskland, uten lykke
See video
Pasient fra Perth, Australia. 48 år gammel.  Heroin- og Crystal meth-avhengighet for 20 år.  Hovedproblemet er sterk fysisk og psykisk heroinavhengighet. 
See video
Pasient fra Florida. 20 år gammel. Multippel stoffavhengighet.  Sterkt avhengig av Kokain for siste to år.  Daglig dose av Kokain fra 1.0 til 10.0 gr.
See video
Ung dame fra USA. Multippelstoffavhengighet. Reseptbelagt stoffmisbruk. Startet med xanor, fortsatte med adderall og OxyContin
See video
Pasient fra  London avhengig av Heroin. Gikk over rask heroinavgiftning,  ibogain behandling og naltrexon implantat på 12 måneder. 
See video
37 år gammel pasient fra Norge med 4 år av metadon-avhengighet, etter syv år av heroin misbruk.Gikk igjennom flere avgiftningsprosedyrer uten å føle noe abstinenssymptomer.  
See video
Hei, jeg er fra Norge, jeg er 30 år gammel og jeg kom til denne klinikken på grunn av min oxycontin-avhengighet.  Jeg brukte 400mg per dag...

Bookmark & Share