Rapidavgiftning,abstinens fra Metadon, UROD Norsk pasient

37 år gammel pasient fra Norge med 4 år av metadon-avhengighet, etter syv år av heroin misbruk.Gikk igjennom flere avgiftningsprosedyrer uten å føle noe abstinenssymptomer.  

Bookmark & Share